TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ – OGNISKO „WIERZBNO”

Pomogli nam

Dziękujemy!

Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymane wsparcie wykorzystać jak najlepiej na rzecz pożytku publicznego.

Bardzo dziękujemy za wsparcie!

2022 r.

Otrzymaliśmy dotację w wysokości 9160 zł z Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego w ramach zadania publicznego „Wzrost kompetencji lub wzmocnienie infrastruktury organizacji pożytku publicznego” na realizację zadania „Podniesienie kompetencji cyfrowych oraz usprawnienie przechowywania sprzętu sportowego”.

Celem zadania jest:

  • Zakup i montaż regału do przechowywania sprzętu sportowego,
  • Zakup cyfrowych urządzeń biurowych (biurowe urządzenie wielofunkcyjne, laptop, komputer),
  • Nowa strona internetowa.

 

Zakupiony w ramach realizacji zadania regał pomoże w uporządkowaniu i przedłużeniu sprawność posiadanego przez organizację wyposażenia sportowego. Natomiast urządzenia cyfrowe pomogą nam w usprawnieniu działalności, obniżeniu kosztów oraz umożliwią przetrwanie w zdigitalizowanym świecie. Nowa strona internetowa umożliwi lepsze spełnianie obowiązków informacyjnych, poprawi kontakt z beneficjentami naszej działalności oraz pomoże w promowaniu zdrowego trybu życia.

Skip to content