TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ – OGNISKO „WIERZBNO”

Pomogli nam

Gimnastyka dla seniorów, pamiątkowe zdjęcie po zajęciach. Uśmiechnięci uczestnicy zajęć ze swoją trenerką.

Dziękujemy!

Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymane wsparcie wykorzystać jak najlepiej na rzecz pożytku publicznego.

Bardzo dziękujemy za wsparcie!

2022 r.

Flaga i godło Polski.

Otrzymaliśmy dotację w wysokości 9160 zł z Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego w ramach zadania publicznego „Wzrost kompetencji lub wzmocnienie infrastruktury organizacji pożytku publicznego” na realizację zadania „Podniesienie kompetencji cyfrowych oraz usprawnienie przechowywania sprzętu sportowego”.

Celem zadania jest:

  • Zakup i montaż regału do przechowywania sprzętu sportowego,
  • Zakup cyfrowych urządzeń biurowych (biurowe urządzenie wielofunkcyjne, laptop, komputer),
  • Nowa strona internetowa.

 

Zakupiony w ramach realizacji zadania regał pomoże w uporządkowaniu i przedłużeniu sprawność posiadanego przez organizację wyposażenia sportowego. Natomiast urządzenia cyfrowe pomogą nam w usprawnieniu działalności, obniżeniu kosztów oraz umożliwią przetrwanie w zdigitalizowanym świecie. Nowa strona internetowa umożliwi lepsze spełnianie obowiązków informacyjnych, poprawi kontakt z beneficjentami naszej działalności oraz pomoże w promowaniu zdrowego trybu życia.

Skip to content