TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ – OGNISKO „WIERZBNO”

Pomogli nam

Gimnastyka dla seniorów, pamiątkowe zdjęcie po zajęciach. Uśmiechnięci uczestnicy zajęć ze swoją trenerką.

Dziękujemy!

Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymane wsparcie wykorzystać jak najlepiej na rzecz pożytku publicznego.

Bardzo dziękujemy za wsparcie!

2024 r.

Projekt Aktywny warszawiak prowadzony przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – ognisko „Wierzbno” w Warszawie współfinansuje m.st. Warszawa.

Warszawa

Urząd m.st. Warszawa przyznał nam kwotę 18 493 zł dotacji na realizację zadania Aktywny warszawiak. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie zajęć gimnastycznych i sportowych dla mieszkańców Warszawy.

Zajęcia prowadzone w ramach Aktywnego Warszawiaka zostały ujęte w „Programie sportowo blisko domu do 2025 roku”, który jest programem wykonawczym celu 2.2. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu Strategii#Warszawa2030. Program ten został przygotowany wraz z mieszkankami i mieszkańcami Warszawy, aby włączać ich do aktywności fizycznej – bez względu na wiek i status społeczny.

2023 r.

Projekt Aktywny warszawiak prowadzony przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – ognisko „Wierzbno” w Warszawie współfinansuje m.st. Warszawa.

Warszawa

Urząd m.st. Warszawa przyznał nam kwotę 19 845 zł dotacji na realizację zadania Aktywny warszawiak. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na prowadzenie zajęć gimnastycznych i sportowych dla mieszkańców Warszawy.

Zajęcia prowadzone w ramach Aktywnego Warszawiaka zostały ujęte w „Programie sportowo blisko domu do 2025 roku”, który jest programem wykonawczym celu 2.2. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu Strategii#Warszawa2030. Program ten został przygotowany wraz z mieszkankami i mieszkańcami Warszawy, aby włączać ich do aktywności fizycznej – bez względu na wiek i status społeczny.

2022 r.

Flaga i godło Polski.

Otrzymaliśmy dotację w wysokości 9160 zł z Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego w ramach zadania publicznego „Wzrost kompetencji lub wzmocnienie infrastruktury organizacji pożytku publicznego” na realizację zadania „Podniesienie kompetencji cyfrowych oraz usprawnienie przechowywania sprzętu sportowego”.

Celem zadania jest:

  • Zakup i montaż regału do przechowywania sprzętu sportowego,
  • Zakup cyfrowych urządzeń biurowych (biurowe urządzenie wielofunkcyjne, laptop, komputer),
  • Nowa strona internetowa.

 

Zakupiony w ramach realizacji zadania regał pomoże w uporządkowaniu i przedłużeniu sprawność posiadanego przez organizację wyposażenia sportowego. Natomiast urządzenia cyfrowe pomogą nam w usprawnieniu działalności, obniżeniu kosztów oraz umożliwią przetrwanie w zdigitalizowanym świecie. Nowa strona internetowa umożliwi lepsze spełnianie obowiązków informacyjnych, poprawi kontakt z beneficjentami naszej działalności oraz pomoże w promowaniu zdrowego trybu życia.

Zapraszamy na zajęcia

Gimnastyka dla seniorów. Ćwiczenia z gumami oporowymi. Pozycja leżąca, ręce z boku trzymają gumę, zaczepioną o stopę uniesionej pionowo nogi.

Po przerwie wakacyjnej zajęcia gimnastycze i sportowe rozpoczynają się 5  września.
Zapraszamy.

Skip to content