Władze Stowarzyszenia

Zarząd Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej – Ognisko „Wierzbno” wybrany przez Walne Zebranie Członków TKKF  na kadencję 2017-2021:


Zbigniew Zakulski
Hanna Krzymowska
Janina Ćwilińska
Helena Laskowska
Jadwiga Stachura
Aleksander Kamiński
Jolanta Stańska
Jakub Strzyżewski