Władze Stowarzyszenia

Zarząd Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej – Ognisko „Wierzbno” wybrany przez Walne Zebranie Członków TKKF  na kadencję 2021-2025:


Hanna Krzymowska – Prezes Zarządu
Jadwiga Stachura – Wiceprezes Zarządu
Barbara Jeleniewska – Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Sadowski – Sekretarz
Jakub Strzyżewski – Skarbnik Zarządu
Elżbieta Burska – Członek Zarządu
Bogumił Grądziel – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej – Ognisko „Wierzbno” wybrana przez Walne Zebranie Członków TKKF  na kadencję 2021-2025:

Andrzej Rudziński – Przewodniczący
Urszula Zalewska
Jan Natkański

 


Zbigniew Zakulski, wieloletni prezes Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej – Ognisko „Wierzbno” w Warszawie, zmarł 19 lutego 2020 roku w wieku 93 lat.

Jeszcze w lutym 2019 roku uczestniczył w zebraniu Zarządu. Nic, co dotyczyło działalności Ogniska, nie było dla Niego obojętne prawie do ostatnich chwil.

Z TKKF – Ognisko „Wierzbno” związał się w 1980 roku, wkrótce potem został jego wiceprezesem, a następnie prezesem. Wszystkie swoje wysiłki skierował na realizację celów statutowych organizacji. To dzięki przede wszystkim jego staraniom Ognisku udało się przetrwać trudne czasy transformacji, gdy większość tego rodzaju organizacji upadało, skutecznie wydeptywał ścieżki do różnych instytucji. Zabiegał o dotacje z Urzędu Dzielnicy Mokotów, później z Urzędu m. st. Warszawy. Między innymi dzięki Jego staraniom, mamy od 2004 roku status organizacji pożytku publicznego.

Większość wieloletnich członków przyjmował osobiście. Dla każdego miał czas, zawsze można było liczyć na Jego dobre rady. Dbał o dobrą atmosferę na zajęciach, interesował się naszym stanem zdrowia. Był dobrym duchem Ogniska, koleżeńskim, uczynnym i życzliwym, cenionym zarówno przez osoby współpracujące z nim w Zarządzie, jak i członków Ogniska. W ostatnim okresie pogarszający się stan zdrowia nie pozwalał mu czynnie kontynuować działalności, mimo to był z nami niemalże do ostatniej chwili w kontakcie i interesował się jak przebiega działalność organizacji, którą tworzył i rozwinął.

Będzie nam brakowało Jego zaangażowania i energii, którą wkładał w rozwój naszej organizacji. Zachowamy Go w naszej pamięci.

Zarząd TKKF – Ognisko „Wierzbno”