Plan zajęć

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami, związanymi z powiększającą się liczbą zachorowań na COVID 19 na terenie m. st. Warszawy, od dnia 15 marca zajęcia zostały zawieszone. Zajęcia zostają wznowione od 5 maja.

Zajęcia sportowe w Towarzystwie Kultury Fizycznej – Ognisko „Wierzbno” w sezonie 2020/2021 odbywają się w poniedziałki, środy i piątki w sali gimnastycznej lub na boisku Szkoły Podstawowej Nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8 w Warszawie. Ćwiczenia odbywają się w następujących grupach:

Grupa

Czas zajęć

Rodzaj zajęć

I

17.00-17.45

Ćwiczenia gimnastyczne (45 min)

II

17.50-18.35

Ćwiczenia gimnastyczne (45 min)

III

18.50-19.50

Sportowe – siatkówka (60 min)

IV

20.00-21.00

Sportowe – siatkówka (60 min)

Ćwiczenia gimnastyczne są prowadzone przez wykwalifikowanego i doświadczonego instruktora pod nadzorem lekarza, który kwalifikuje uczestników do odpowiedniej grupy osób ćwiczących w zależności od faktycznej wydolności fizycznej.