Plan zajęć

Zajęcia sportowe w Towarzystwie Kultury Fizycznej – Ognisko „Wierzbno” w sezonie 2020/2021 odbywają się w poniedziałki, środy i piątki w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8 w Warszawie. Po przerwie wakacyjnej rozpoczynamy zajęcia 7 września. Ćwiczenia odbywają się w następujących grupach:

Grupa

Czas zajęć

Rodzaj zajęć

I

17.30-18.00

Ćwiczenia gimnastyczne (30 min)

II

18.05-18.35

Ćwiczenia gimnastyczne (30 min)

III

18.50-19.20

Ćwiczenia gimnastyczne (30 min)

IV

19.30-20.30

Sportowe – siatkówka (60 min)

Ćwiczenia gimnastyczne są prowadzone przez wykwalifikowanego i doświadczonego instruktora pod nadzorem lekarza, który kwalifikuje uczestników do odpowiedniej grupy osób ćwiczących w zależności od faktycznej wydolności fizycznej.