Plan zajęć

Po przerwie wakacyjnej wznawiamy zajęcia 2. września. Obowiązują obostrzenia sanitarne związane z epidemią Covid-19.

Zajęcia sportowe w Towarzystwie Kultury Fizycznej – Ognisko „Wierzbno” w sezonie 2021/2022 odbywają się we wtorki oraz w czwartki w sali gimnastycznej lub na boisku Szkoły Podstawowej Nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8 w Warszawie. Od października ćwiczenia odbywają się wg następującego harmonogramu:

Grupa

Czas zajęć

Rodzaj zajęć

I

16.30-17.10

Ćwiczenia gimnastyczne (40 min)

II

17.15-17.55

Ćwiczenia gimnastyczne (40 min)

III

18.10-18.50

Ćwiczenia gimnastyczne (40 min)

IV

19.00-20.00

Sportowe – siatkówka (60 min)

Ćwiczenia gimnastyczne są prowadzone przez wykwalifikowanego i doświadczonego instruktora pod nadzorem lekarza, który kwalifikuje uczestników do odpowiedniej grupy osób ćwiczących w zależności od faktycznej wydolności fizycznej.