Plan zajęć

Zajęcia w Towarzystwie Kultury Fizycznej – Ognisko „Wierzbno” odbywają się we wtorki i czwartki w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8 w Warszawie w grupach:

Grupa

Czas zajęć

Rodzaj zajęć

I

16.00-17.00

Sportowe – siatkówka (60 min)

II

17.00-17.45

Ćwiczenia gimnastyczne (45 min)

III

17.45-18.30

Ćwiczenia gimnastyczne (45 min)

IV

18.45-19.30

Ćwiczenia gimnastyczne (45 min)

V

19.30-20.30

Sportowe – siatkówka (60 min)

Ćwiczenia gimnastyczne są prowadzone przez wykwalifikowanego i doświadczonego instruktora pod nadzorem lekarza, który kwalifikuje uczestników do odpowiedniej grupy osób ćwiczących w zależności od faktycznej wydolności fizycznej.