Historia

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Ognisko „Wierzbno” w Warszawie jest stowarzyszeniem działającym na terenie Warszawy nieprzerwanie od 1970 roku. Zostało założone z inicjatywy lekarzy kardiologów i mokotowskich działaczy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. W początkowym okresie zajmowało się głównie rehabilitacją kardiologiczną i funkcjonowało na zasadzie "klubu zawałowca".  Aktualnie realizowany program Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej – Ogniska „Wierzbno” dotyczy zachowania dobrej kondycji osób z grupy wiekowej 50+ i po przebytych chorobach.

Rozszerzenie działalności wynika z zapotrzebowania społecznego. Mamy coraz więcej osób powyżej 50. roku życia, które chciałyby, oprócz sprawności intelektualnej, jak najdłużej zachować także sprawność fizyczną. Ale wraz z upływem lat jesteśmy coraz mniej sprawni, zmniejsza się nasza wydolność fizyczna. To powoduje pogorszenie się samopoczucia i kondycji zdrowotnej. Nasze mięśnie, ścięgna i więzadła stają się mniej elastyczne, występują zmiany zniekształcające stawy, obniża się wydolność oddechowa i krążeniowa. Obniża się jakość naszego życia.

Najlepszym sposobem na poprawę tego stanu jest aktywność ruchowa.